Forserum

Välkommen till Forserum.se! — Gilla Forserum.se på Facebook

Detta är en sida som handlar om Forserum. På denna sida är ambitionen att du ska hitta allt du behöver om Forserum, för att därefter kunna göra ett välinformerat val i frågan om hur du vill gå vidare för att på bästa sätt ta till vara på dina intressen på Internet. Tveka inte att kontakta oss om du vill göra en förfrågan, eller i övrigt undrar något om Forserum.se!

Forserum

Information om Forserum

Forserum är en tätort i Nässjö kommun med 1 982 invånare. Forserum ligger i Jönköpings län, belägen 15 km nordväst om Nässjö.

Det starka kuperade och mossrika skogs- och höglandsbygden har lämnat ca 130 kända fornlämningar. De flesta av fornlämningarna härstammar ifrån den äldre järnålderns gravtyper, men det finns även några undantag från en stenåldersboplats och några rösen av bronsålderstyp.

Namnet Forserum har, precis som namnet antyder, att göra med att det runnit flera forsar från den bäck som runnit från mossen norr om bebyggelsen, samt rum som betyder ”öppen plats”. Ortnamnet nämns redan på 1330-talet, då som de Parochia Forsarum, men först 1891 grundades det samhälle som är dagens Forserum.